Doggie Style – Strzyżenie psów Poznań
Regulamin salonu groomerskiego Doggie Style
 1. Umawiając wizytę w Doggie Style Studio Klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. W celu wykonania usługi należy zarezerwować sobie termin osobiście lub pod nr tel.502 460 451
 3. W związku z wieloma zapytaniami informujemy, że psy są strzyżone bez podania jakichkolwiek środków uspokajających – psy nie są odurzane ani usypiane.
  Doggie Style stosuje tylko Pozytywny Grooming tj. wobec psów nie jest stosowana przemoc.
 4. Doggie Style gwarantuje najwyższą jakość w pielęgnacji psów. W salonie używane są wyłącznie profesjonalne kosmetyki dla zwierząt posiadające atest. Stylizacji w danym czasie na jednym stanowisku podlega tylko jeden pies.
 5. Stanowisko pracy i narzędzia są każdorazowo poddawane dezynfekcji i sterylizacji;
 6. Już na etapie dokonywania rezerwacji terminu Klient jest zobowiązany do przedstawienia posiadanego zwierzęcia (imię, rasa), określenia stanu szaty (poinformowanie o złym stanie szaty psa tj. kołtunach lub filcu lub niewłaściwej wcześniejszej pielęgnacji tj. zmiana struktury włosa) i zakresu stylizacji psa. W przypadku braku takiej informacji, gdy w uznaniu Doggie Style zarezerwowany czas okaże się zbyt krótki na przeprowadzenie pielęgnacji, zastrzega sobie możliwość do okrojonego zakresu pielęgnacji wg. własnego uznania w obrębie przeznaczonego czasu.
 7. Do zaawansowanego strzyżenia tj. nożyczkami, degażówkami lub ostrzami szata psa musi być idealnie rozczesana. Jeżeli jest w złym stanie, groomer ze względu na dobro psa może zdecydować się na rozdzielenie pielęgnacji na 2 sesje. Tj. podczas pierwszej wizyty ma miejsce czesanie z kąpielą, podczas drugiej strzyżenie z modelowaniem i kąpielą.
 8. Usługi groomerskie wykonuje się na czystych i wyczesanych psach. Klient może przygotować psa we własnym zakresie lub zamówić komplet usług w Doggie Style;
 9. Obowiązkiem Klienta jest punktualne przyprowadzenie psa do Doggie Style na umówioną wizytę. W przypadku niepunktualności, gdy Klient spóźni się powyżej 15 minut Doggie Style  zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia psa na pielęgnację. Właściciel lub opiekun psa jest zobowiązany do odebrania psa o godzinie podanej przez Doggie Style
 10. Psy stare, chore, bojaźliwe oraz niezrównoważone psychicznie strzyżone są wyłącznie na żądanie właściciela i na jego odpowiedzialność. Dotyczy to również strzyżenie na krótko w okresie mrozów;
 11. Wykonujący usługę nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa, którego właściciel zataił istnienie choroby np. zaziębienia, padaczki lub niezrównoważeni psychicznego;
 12. Obowiązkiem właściciela jest poinformowanie podczas rezerwacji o niespokojnym lub agresywnym zachowaniu psa.
  a) W przypadku agresywnego zachowania pies musi być zabezpieczony na terenie salonu własnym kagańcem.
  b) W przepadku agresywnego zachowania psa (oraz w przypadku przyjmowania psa w bardzo zaawansowanym wieku i słabym stanie zdrowia) wymagane jest podpisanie przez właściciela psa dodatkowej klauzuli o „wzięciu na siebie odpowiedzialności za psa podczas pobytu w salonie”. Jest to konieczne, ponieważ psom nie są podawane środki farmakologiczne tj. nie są odurzane ani usypiane i w skrajnych przypadkach potrafią stwarzać same dla siebie zagrożenie.
  c) Jeżeli właściciel nie poinformuje Doggie Style o agresywnym zachowaniu psa ten może przerwać pielęgnację ze względu na bezpieczeństwo własne oraz z braku przygotowania odpowiedniej ilości czasu. Jeżeli jest to pierwsza wizyta psa w salonie prosimy o tym uprzedzić umawiając wizytę w celu rezerwacji większej ilości czasu dla Państwa pupila;
 13. Istnieje możliwość by właściciel lub opiekun psa był obecny w salonie podczas pielęgnacji. Jednak ze względu na zdecydowanie trudniejsze warunki pielęgnacji (w większości przypadków pies nie chce współpracować z groomerem, szuka kontaktu z właścicielem) Doggie Style nie bierze odpowiedzialności za efekt pielęgnacji psa.
 14. Pozostanie w salonie czas pielęgnacji wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty związanej ze utrudnieniem warunków pracy. Opłata wynosi 20-50 zł, w zależności od zachowania zwierzęcia i jest dodawana do kwoty pielęgnacji.
 15. Ewentualne zwalczanie insektów jest obowiązkowe i wykonywane jest na koszt właściciela psa lub kota bez wcześniejszego uzgodnienia;
 16. W razie rezygnacji z wizyty prosimy o powiadomienie telefonicznie lub sms;
 17. Pies zostaje wydany wyłącznie osobie, która go dostarczyła do salonu lub przez nią wskazanej;
 18. Każdy pies powinien posiadać książeczkę zdrowia z aktualnym świadectwem szczepienia.
 19. Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt wizyty psa jest określony po odbyciu pielęgnacji i przyjściu Klienta po odbiór i zależą od: rasy psa, preferencji, co do kreacji, zachowania, stanu szaty (ewentualnego zakołtunienia lub sfilcowania szaty), częstotliwości korzystania z usług Doggie Style, ewentualnych zabiegów dodatkowych, punktualnego przyprowadzenia i odbioru psa itp.
 20. W razie niepełnej satysfakcji Klienta Doggie Style gwarantuje przeprowadzenie darmowych poprawek (do 15 minut) w terminie do 3 dni roboczych po przeprowadzonej pielęgnacji. Rezerwacja terminu na poprawki z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 21. Pozostawiając psa pod naszą opieką klient akceptuje wszystkie warunki regulaminu.

 

Pozdrawiamy
Zespół Doggie Style Studio